تماس با ما

کارگاه: شهرک صنعتی خاوران 02133771517 الی 18

ذفتر مرکزی: فرمانیه، خ لواسانی، ک 02126453096 الی 99

مدیر عامل : سجاد کامرانی 09122230820

کارشناس : 09124763230

ایمیل : info [@] sazeradis.com